Vaříme zdravě

Milé děti, vážení rodiče,


rádi bychom Vás seznámili se skutečnostmi, jak to vypadá se zdravou výživou v naší jídelně.


Stále  se  ozývá  mnoho  hlasů,  aby  bylo  do  jídelníčku  školní  jídelny  zařazeno  více  zdravé  výživy - důraz je kladen zejména na ovoce, zeleninu, luštěniny, obiloviny apod. Tyto hlasy jsou ze strany rodičů.


Na  druhé  straně  jsou  zde  strávníci - Vaše  děti. Jako  v  mnoha  jiných případech, tak i ve stravování, lze rozdělit děti do dvou  skupin. Na  ty, které  tato  jídla jedí  a  na  ty, které je naprosto odmítají. A tak se zde setkáváme s případy, kdy rodiče navolí  (přes internet či přímo na automatu) svému dítěti zdravou výživu, ale ve skutečnosti je dítě téměř o hladu, neboť skoro celou porci vrátí zpět.


Mezi  kuriozity  lze zařadit  např. rizoto. Je to běžné jídlo. Přesto  hodně dětí si  dá práci, aby vybraly  postupně všechen hrášek, daly ho  stranou a teprve začnou jíst to ostatní, z čeho se toto jídlo skládá.


Na  třetí  straně  je  zde  (opět jsou to děti)  školní  parlament,  který  se  snaží  v  rámci  své  činnosti ovlivňovat skladbu jídelníčku. V rámci svých možností dodávají jednotlivé třídy přes své zástupce návrhy na zpestření stravy. Ne vždy jsou však jejich návrhy  akceptovatelné. V mnoha případech jsou velmi drahé (losos) nebo takové, kterým se snažíme právě z důvodů zdravé výživy vyhnout (hamburger, hranolky).


Aby byla zdravá výživa  zdravou, musí být také vyvážená ve všech  směrech. Není možné mít stále luštěniny, obiloviny, ryby  nebo  naopak  sladká  jídla. Snažíme se přinášet  do našich jídelníčků  novinky, které  jsou ke spokojenosti našich strávníků. Musíme však zmínit, že za vším stojí náročná a fyzicky namáhavá práce našich kuchařek.


Také  je  třeba  znalost  a  dodržování  mnoha  předpisů  a  zásad  zdravé  výživy  podle odborného vedení a metodické podpory  Ministerstva  školství, Ministerstva  zdravotnictví,  Krajské  hygienické  stanice,  České  školní  inspekce,  příp. dalších. Přehlédnout nelze ani právní předpisy pro školní stravování jako jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška o   školním    stravování   č.   107/2005   Sb.,   Zákon   o   ochraně    veřejného    zdraví   č.   258/2000   Sb.,   Vyhláška  o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137/2004 Sb. a v neposlední řadě Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a další.


Co školní jídelna pro zdravou výživu dělá:

- nepoužíváme polotovary

- maximálně používáme čerstvou zeleninu místo mražené

- strávníci mají denně čerstvé maso, nekupujeme mražené

- omezujeme cukry a tuky

- netoleruje zaváhání dodavatelů, odebíráme pouze kvalitní a čerstvé zboží

- sestavujeme pestré jídelníčky


Co školní jídelna musí v rámci stravování splnit:

- vejít se do rozpočtu oběda (polévka, hlavní jídlo, doplněk, pití)

- naplnit spotřební koš všech potravin každý měsíc

- u jednotlivých jídel uvádět obsažené alergeny

Kontakt

Školní jídelna při ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420
Mníšek pod Brdy
252 10
+420 608 490 091
č. účtu: 384905369/0800
jidelna@zsmnisek.cz