Jídelníček

Aktuální jídelníček najdete ZDE

Zde můžete přihlašovat, odhlašovat a měnit objednávky obědů.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Označování alergenů           

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem:
Nařízení EU 2000/13 do 13.12.2014, které bude posléze nahrazeno Nařízením EU č. 1169/2011 článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10


Předpisy  stanovují  specifické  požadavky  na  označování  alergenových  složek, u  kterých  je vědecky prokázáno, že  vyvolávají  u  spotřebitelů  alergie  nebo nesnášenlivosti  představující  nebezpečí  pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré  složky  byly zřetelně  označeny  názvem  příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. 


Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů v ŠJ

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato  povinnost  se  týká  všech  výrobců  potravin, všech  článků  veřejného  stravování,  jako  např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních  ústavů, prodejen, pekáren  atd.  Dnem 13. 12. 2014  bude  povinnost při nákupu potravinářských  výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.


Školním jídelnám  se v tomto ohledu  nechává prostor při aplikaci  tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.


Školní  jídelna  je  povinna  označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.  Tuto skutečnost  si  musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.


Označení  přítomnosti  alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné  značení,  bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.


Seznam potravinových alergenů
podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, příloha II.


1.   Obiloviny  obsahující  lepek  (pšenice,  žito, j ečmen,  oves,  špalda,  kamut  nebo  jejich  hybridní  odrůdy a

      výrobky z nich), kromě:

      a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy

      b) maltodextinů na bázi pšenice

      c) glukózových sirupů na bázi ječmene

      d) obilovin použivých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

2.   Korýši a výrobky z nich

3.   Vejce a výrobky z nich

4.   Ryby a výrobky z nich, kromě:

      a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků

      b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína

5.   Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6.   Sójové boby a výrobky z nich, kromě:

      a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku 

      b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfa-tokoferol-acetátu, přírodního

          d-alfa-tokoferol-sukcinátu ze sóji

      c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji

      d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji

7.   Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:

      a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

      b) laktitolu

8.   Skořápkové plody, konkrétně:

       mandle (Amygdalus communis L.),

       lískové ořechy (Corylus avellana),

       vlašské ořechy (Juglans regia), 

       kešu ořechy (Anacardium occidentale), 

       pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 

       para  ořechy  (Bertholletia  excelsa), 

       pistácie (Pistacia  vera), 

       makadamie  (Macadamia ternifolia)

       a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu

       zemědělského původu

9.   Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2,

      které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle

      pokynů výrobce

13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich

Kontakt

Školní jídelna při ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420
Mníšek pod Brdy
252 10
+420 608 490 091
č. účtu: 384905369/0800
jidelna@zsmnisek.cz